Stichting KunstWerkt

Nikolaj Dielemans

About

Het werk van Nikolaj kenschetst zich als abstracte vertellingen c.q. voorstellingen die merendeels poëtisch van sfeer zijn.

Ze laten ruimte voor inter-pretaties. In de abstracties is soms ook weer een mate van herkenbaarheid zichtbaar. Het werk heeft een grote gelaagdheid, zowel in kleur, materie als in de verbeelding. Nikolaj heeft een fascinatie voor structuren en texturen.

Door al deze ingrediënten te mixen ontstaat er een nieuwe context, een nieuwe werkelijkheid.

  1. Onlinture (50x50cm gemengde techniek op paneel)
  2. Linon 3 (150x150cm gemengde techniek op paneel)
  3. Middendeel Grand-partita (80x120cm acryl op doek)
  4. Landschapspoezie 1 (50x50 gemengde techniek op paneel)

Exposities