Stichting KunstWerkt

Privacyverklaring

versie: december 2022

In dit Privacy Statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen. Stichting KunstWerkt neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw gegevens daarom uiterst zorgvuldig. Voorop staat dat Stichting KunstWerkt zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Soort persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het betreft de volgende gegevens:

  1. Digitale uitnodigingen: e-mailadres
  2. Vrienden: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, datum van aanmelding, betalingsgegevens

Doel verwerking persoonsgegevens
Stichting KunstWerkt gebruikt uw persoonsgegevens om:

  1. U de uitnodigingen voor tentoonstellingen van Stichting KunstWerkt te kunnen sturen. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. U kunt deze service stopzetten door een bericht te sturen aan secretariaat@stichtingkunstwerkt.nl. Uw gegevens worden dan geheel verwijderd uit het bestand.
  2. Vrienden van Stichting KunstWerkt te kunnen uitnodigen voor (exclusieve previews van) tentoonstellingen en hen te attenderen op speciale Vriendenacties. U kunt u op elk moment afmelden als Vriend door een bericht te sturen aan secretariaat@stichtingkunstwerkt.nl. Uw gegevens worden dan geheel verwijderd uit het bestand.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Wanneer u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben opgeslagen kunt u altijd contact met ons opnemen. U heeft de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
  • inzage in en het kunnen opvragen van de precieze persoonsgegevens die we van u hebben;
  • het laten corrigeren van fouten en het kunnen aanpassen van uw persoonsgegevens;
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
  • het intrekken van toestemming voor het gebruiken en bewerken van uw persoonsgegevens;
  • het anonimiseren van uw gegevens of zodanig verwijderen dat deze niet meer herleidbaar zijn tot u als persoon.

Bewaren gegevens
Stichting KunstWerkt bewaart de gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is.

Wijzigingen
We kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd wijzigen en zullen dan op onze website een update plaatsen.

Contact gegevens
Stichting KunstWerkt
Art Centre Schiedam
Lange Nieuwstraat 191
secretariaat@stichtingkunstwerkt.nl
www.stichtingkunstwerkt.nl