Stichting KunstWerkt

Deelname aan Stichting KunstWerkt

Iedere beeldend kunstenaar die woont of werkt in Schiedam e.o. kan deelnemer worden van de Stichting KunstWerkt. Activiteiten van de stichting worden ontplooid voor en door haar deelnemers; zij worden daarom geacht zich actief in te zetten voor de stichting, bijvoorbeeld door lid te worden van een commissie. Deelnemers worden uitgenodigd om voorstellen in te dienen voor exposities in Art Centre Schiedam, de expositieruimte aan de Lange Nieuwstraat in Schiedam-Centrum. Dit kunnen voorstellen voor zowel solo- als groepstentoonstellingen zijn, waaraan deelnemers en/of externe kunstenaars meedoen. Deelnemers hebben bovendien recht op deelname aan andere door de stichting ondernomen activiteiten. Vier keer per jaar is er een deelnemersbijeenkomst.

De kosten van het deelnemerschap bedragen € 100 per kalenderjaar. Nieuwe deelnemers betalen voor het deel van het jaar dat zij deelnemer zijn.

Om als deelnemer te worden toegelaten tot de Stichting KunstWerkt, wordt er een ballotageprocedure gehanteerd. De ballotagecommissie bestaat uit zes deelnemers van de Stichting KunstWerkt: vijf leden en een voorzitter.

Ballotageprocedure

 • De ballotageronde vindt twee tot drie keer per jaar plaats in Art Centre Schiedam (sluitingsdata staan vermeld in de agenda van de website).
 • Een kandidaat-deelnemer dient zich aan te melden via het aanmeldformulier op de website.
 • De ballotage volgt ca. 2 weken na de sluitingsdatum als er een volledig ingevuld aanmeldformulier is ingediend. Aanmeldingen die na de sluitingsdatum binnenkomen worden doorgeschoven naar een volgende ballotagedatum.
 • De secretaris stuurt de aanmelding door aan de leden van de ballotagecommissie en stuurt aan de kandidaat-deelnemer een bevestiging van ontvangst. Er wordt een afspraak gemaakt voor het brengen van werk ter beoordeling.
 • De kandidaat-deelnemer levert (in overleg met de secretaris, uiterlijk één dag voor de ballotage) drie tot vier recente werken (voorzien van jaartallen) in bij Art Centre Schiedam, vergezeld van een overzicht van je werk. Dat kan met een documentatiemap of digitaal via een usb-stick. Voeg ook je CV toe waarmee een goed inzicht wordt verkregen hoe je kunstenaarspraktijk tot nu toe verlopen is.  Je kunt ook verwijzen naar je website en/of Instagram.
 • De ballotagecommissie beoordeelt het ingebrachte werk. Eventueel wordt een atelierbezoek gepland om een beter inzicht in het werk te krijgen. Leidend is de mate van professionaliteit van de kandidaat-deelnemer. Dit betekent niet per se dat je met de kunstuitoefening in het levensonderhoud voorziet; het kan ook zo zijn dat je er dusdanig serieus mee bezig is dat van professionaliteit gesproken kan worden. Daarnaast zijn aspecten van (kunst-)kwaliteit en het hebben van een eigen signatuur zwaarwegend bij de beslissing van de ballotagecommissie.
 • De ballotagecommissie adviseert vervolgens het bestuur over toelating dan wel afwijzing. Op basis van dit advies neemt het bestuur z.s.m. een beslissing.
 • De secretaris bericht de kandidaat-deelnemer met een korte motivering van de beslissing van het bestuur. In geval van een negatieve beslissing kan hierover niet worden gecommuniceerd. Bij afwijzing kan na een periode van een jaar opnieuw een aanvraag tot toelating worden ingediend.
 • Na toelating ontvangt de nieuwe deelnemer de statuten en het huishoudelijk reglement van de stichting. Hij/zij wordt gevraagd om beeldmateriaal aan te leveren zodat dit op de website van de stichting kan worden geplaatst. Bij de eerstvolgende deelnemersbijeenkomst wordt de nieuwe deelnemer voorgesteld aan de overige deelnemers.
 • In januari vindt traditiegetrouw de tentoonstelling ‘Nieuwe Impuls’ plaats. Nieuwe deelnemers worden dan in de gelegenheid gesteld hun werk te exposeren.

Ballotage zittingen

Ballotage formulieren moeten tenminste twee weken vóór de ballotage-zitting verzonden zijn, zodat een afspraak kan worden gemaakt voor het brengen van werk ter beoordeling.
 • ma 17 jun