Stichting KunstWerkt

Deelname aan Stichting KunstWerkt

Iedere beeldend kunstenaar die woont of werkt in Schiedam e.o. kan deelnemer worden van de Stichting KunstWerkt. Activiteiten van de stichting worden ontplooid voor en door haar deelnemers; zij worden daarom geacht zich actief in te zetten voor de stichting, bijvoorbeeld door lid te worden van een commissie. Deelnemers worden uitgenodigd om voorstellen in te dienen voor exposities in Ruimte in Beweging, de expositieruimte aan de Boterstraat in Schiedam-Centrum. Dit kunnen voorstellen voor zowel solo- als groepstentoonstellingen zijn, waaraan deelnemers en/of externe kunstenaars meedoen. Deelnemers hebben bovendien recht op deelname aan andere door de stichting ondernomen activiteiten. Vier keer per jaar is er een deelnemersbijeenkomst.

De kosten van het deelnemerschap bedragen € 100 per kalenderjaar. Nieuwe deelnemers betalen voor het deel van het jaar dat zij deelnemer zijn.

Om als deelnemer te worden toegelaten tot de Stichting KunstWerkt, wordt er een ballotageprocedure gehanteerd. De ballotagecommissie bestaat uit zes deelnemers van de Stichting KunstWerkt: vijf leden en een voorzitter.

Ballotageprocedure

  • De ballotageronde vindt twee tot drie keer per jaar plaats bij Ruimte in Beweging (data staan vermeld op de website).

  • Een kandidaat-deelnemer dient zich aan te melden via het aanmeldformulier op de website (uiterlijk twee weken voor de ballotage).

  • De secretaris stuurt de aanmelding door aan de leden van de ballotagecommissie en stuurt aan de kandidaat-deelnemer een bevestiging van ontvangst.

  • De kandidaat-deelnemer levert (in overleg met de secretaris, uiterlijk één dag voor de ballotage) drie tot vier recente werken in bij Ruimte in Beweging, vergezeld van een CV en een documentatiemap.

  • De ballotagecommissie beoordeelt het ingebrachte werk. Eventueel wordt een atelierbezoek gepland om een beter inzicht in het werk te krijgen. Leidend is de mate van professionaliteit van de kandidaat-deelnemer. Dit betekent niet per se dat hij/zij met de kunstuitoefening in het levensonderhoud voorziet; het kan ook zo zijn dat hij/zij er dusdanig serieus mee bezig is dat van professionaliteit gesproken kan worden. Daarnaast zijn aspecten van (kunst-)kwaliteit en het hebben van een eigen signatuur zwaarwegend bij de beslissing van de ballotagecommissie.

  • De ballotagecommissie adviseert vervolgens het bestuur over toelating dan wel afwijzing. Op basis van dit advies neemt het bestuur z.s.m. een beslissing.

  • De secretaris bericht de kandidaat-deelnemer met een korte motivering van de beslissing van het bestuur. In geval van een negatieve beslissing kan hierover niet worden gecommuniceerd. Bij afwijzing kan na een periode van een jaar opnieuw een aanvraag tot toelating worden ingediend.

  • Na toelating ontvangt de nieuwe deelnemer de statuten en het huishoudelijk reglement van de stichting. Hij/zij wordt gevraagd om beeldmateriaal aan te leveren zodat dit op de website van de stichting kan worden geplaatst. Bij de eerstvolgende deelnemersbijeenkomst wordt de nieuwe deelnemer voorgesteld aan de overige deelnemers.

  • In januari vindt traditiegetrouw de tentoonstelling ‘Nieuwe Impuls’ plaats. Nieuwe deelnemers worden dan in de gelegenheid gesteld hun werk te exposeren.