Stichting KunstWerkt

alive!

Alive! is een combinatie van het werk van Harry Schumacher en groep 8 van Obs De Taaltuin uit Schiedam.

Harry maakt o.a. "wezens" gevormd uit takken. Hij onderzoekt de grens tussen wanneer het nog een tak is of een eigen leven gaat leiden.

De kinderen van De Taaltuin zijn ook gaan experimenteren met dit grensgebied tussen abstract en figuratief. Je eigen fantasie bepaald de grens. De wezens die ontstaan kunnen zowel realistische als fantastische trekken hebben.Het resultaat is een (r)evolutie aan nieuwe organismen, die samen een alternatieve wereld bevolken.

Harry Schumacher stelt de manier waarop de mens met de natuur omgaat aan de kaak. We plaatsen onszelf boven de natuur, ook al maken we er deel vanuit. De sculpturen zijn een confrontatie hoe we de natuur zien, vanuit het oogpunt van de mens.

Periode

zondag, 19 februari, 2017 tot zondag, 12 maart, 2017

Agenda

  • Opening "alive!"

    zo 19 feb, 15:00
  • Finissage "alive!"

    zo 12 mrt, 15:00