Stichting KunstWerkt

Geef Vorm!

In Pand Paulus zijn we gewend om naar de vrije kunsten te kijken. Daarin zijn de kunstwerken in hun geheel een product van de kunstenaar. Bij vormgeving is er een sprake van een opdrachtgever die zegt: "geef vorm".

De tentoonstelling GeefVorm is dus een opdracht. In Pand Paulus wordt vormgeving in brede zin getoond: grafisch, product en mode, maar ook fotografie, sierraden, architectuur en ruimte. Een tentoonstelling die een andere toegang tot de kunst geeft: niet de vrije maar de toegepaste kunsten - een kunstvorm die nog (te) weinig aandacht krijgt.

Architect Michiel Versteegh, modevormgeefster Linda de Boer, edelsmid Rob van der Ham, fotograaf Hans Sloot, grafisch vormgeefster Tessa Schlechtriem, productontwerper Quintus Kropholler en ruimtelijk vormgever Roel Crul vormen een erg gevarieerd en evenzo boeiend gezelschap. Verschillende aspecten en benaderingen van vormgeving passeren de revue in deze tentoonstelling.
De vraag wat kunst nu precies is, zal ook in deze tentoonstelling niet beantwoord worden. Wel laten we een visie zien die tot op heden weinig aandacht heeft gekregen.

Periode

zondag, 21 april, 2013 tot zondag, 19 mei, 2013