Stichting KunstWerkt

Word vriend van Stichting KunstWerkt

St. KunstWerkt biedt u de mogelijkheid om Vriend van St. KunstWerkt te worden. U helpt ons daarmee tentoonstellingen van een hoge kwaliteit in ons historische gebouw met zijn unieke geschiedenis te kunnen blijven organiseren.

Het basisbedrag waarmee u zich Vriend van St. KunstWerkt mag noemen is €25,00 per jaar. U wordt vriend door het aanmeldingsformulier in te vullen en uw bijdrage te storten op rekeningnummer: NL 88 ABNA 0977 022 455 t.n.v. St. KunstWerkt, (o.v.v. Vriend St. KunstWerkt & jaartal & uw e-mailadres).

U krijgt per e-mail een bevestiging van uw bijdrage. U ontvangt alle uitnodigingen van de exposities en u wordt uitgenodigd voor de speciale Vriendenmiddag(en) die wij zullen organiseren.

Bedankt voor uw steun. Zonder de hulp van Vrienden redden wij het niet!

St. KunstWerkt heeft sinds haar oprichting in januari 1991, als doelstelling het stimuleren van het kunstklimaat, het beheren en programmeren van een expositieruimte en het behartigen van de belangen van de deelnemende kunstenaars. St. KunstWerkt heeft in de afgelopen jaren een grote bijdrage geleverd aan het culturele klimaat van Schiedam. De deelnemende kunstenaars zijn er samen met het bestuur en de tentoonstellingscommissie in geslaagd om in Ruimte in Beweging ieder jaar 10 exposities te verzorgen. Deskundigen roemen het niveau van deze tentoonstellingen.

Eind 2015 heeft de stichting besloten Pand Paulus te verlaten, en samen te gaan werken met Ruimte in Beweging. Uit de samenwerking met de andere gebruikers van dit pand zal een nieuwe synergie ontstaan. Toch blijft het belangrijk dat de ongeveer 50 deelnemende kunstenaars zich gesteund zien door een achterban van Vrienden van Stichting KunstWerkt.

Onze vrienden

We danken onze vrienden:

Nelleke Hoeben, Gerda van Kleeff, Hanneke Kodde - de Crane, Erik Mookhoek, Willy Hermans, Jo-Anne de Groot, Daniëlle van der Sluis, Hennie de Mik, Lappa Books, Jannie Wolfert, Christel Kordes, Ida Boas, Joop de Beer, Harry de Vries, Marcel Uittermark, Famke van Beers, Anneke van Wensveen, Yvonne Koorengevel & Govert Visser, Machteld van der Feltz, Huib Sneep, Jos van Beers, Marianne Grootenboer, Anelie Koczorowski, Nettie Boogaard, Gijs & Jolie Hakkert-van Rij, Ria Klop, Hugo Bongers, Lex Wechelaar, Barbara Helmes

en vele anderen!